Podmínky slevové akce Snuggs | snuggs
Doručujeme 50 000 kusů měsíčně
Rychlé doručení a snadné vrácení zboží
Ušetřete 15 % při koupi 3 kusů

Podmínky slevové akce Snuggs

PODMÍNKY SLEVOVÉ AKCE SNUGGS

 1. Pořadatel a Akce
  • Společnost snuggswear s.r.o., se sídlem Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 08238740, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod C 114618 (Snuggs) je pořadatelem slevové akce, která probíhá od 1.8.2023 do 31.8.2023 na níže uvedených e-shopech Snuggs (Akce).
  • Akce probíhá na následujících e-shopech Snuggs: cz, snuggs.sk, snuggs.com, snuggs.nl, snuggs.at, snuggs.de a snuggs.uk.
  • Akce se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami Snuggs. Před účastí na Akci se musíte seznámit s těmito podmínkami, Obchodními podmínkami a Pravidly ochrany osobních údajů dostupnými na příslušném e-shopu Snuggs.
 2. Podmínky Akce
  • Snuggs po dobu trvání Akce poskytuje na své vybrané produkty slevu ve výši až 20 % (Základní sleva). U každého zlevněného produktu bude tato Základní sleva uvedena.
  • Vedle Základní slevy poskytuje Snuggs na vybraný produkt – menstruační kalhotky – kumulativní slevu, a to ve výši (i) 15 % při nákupu tří kusů menstruačních kalhotek, a (ii) 25 % při nákupu šesti kusů menstruačních kalhotek (Kumulativní sleva), pokud není na konkrétním e-shopu uvedena jiná výše Kumulativní slevy.
  • Snuggs si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výši Základní slevy i Kumulativní slevy u jednotlivých produktů. Snuggs může změnu provést i tak, že uvede novou procentní výši slevy na konkrétním e-shopu Snuggs.
 3. Závěrečná ustanovení
  • Snuggs si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky, případně Akci částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit, a to bez udání důvodu.
  • V případě změny těchto podmínek informuje Snuggs o takové změně spotřebitele zveřejněním nového znění podmínek na svém e-shopu.