PROKÁZÁNO

Používání snuggs je laskavé k přírodě

Jsou šetrnější k životnímu prostředí než tampony a vložky

3.5x nižší

dopad na životní prostředí

Společně s odborníky na životní prostředí jsme posoudili životní cyklus kalhotek snuggs na základě metody Product Environmental Footprint doporučované Evropskou komisí.

0.19
Snuggs
0.56
tampony
0.68
vložky
Všechny měřené kategorie dopadu - uhlíková stopa, poškozování ozónové vrstvy, eutrofizace, acidifikace, využití půdy, spotřeba vody, suspendace částic, tvorba fotochemického ozonu, lidské zdraví, toxicita pro člověka, ekotoxicita sladké vody, ionizující záření, spotřeba fosilních paliv, minerálů a kovů

Úspory dopadu na životní prostředí

Při používání snuggs místo tamponů a vložek

2.5x

NIŽŠÍ

Uhlíková stopa

Emise CO2, CO a CH4 vypouštěné do ovzduší mají negativní dopad na atmosféru a jsou klíčovým faktorem změny klimatu.

7.9x

MÉNĚ

Vody

Na výrobu tamponů a vložek se spotřebuje velké množství vody ze zdrojů, jako jsou řeky a jezera.

3.3x

MÉNĚ

Fosilních paliv

Výroba snuggs vyžaduje méně energie a využití neobnovitelných fosilních přírodních zdrojů, jako je uhlí a ropa.

9.6x

MÉNĚ

Odpadu

Jednorázové tampony a vložky jsou použity pouze na pár hodin a poté vyhozeny.

  Úspora jednoho uživatele snuggs za rok

  Uhlíková stopa

  Úspora 3.70 kg
  Stopa 2.41 kg

  Voda

  Úspora 2366 l
  Stopa 344 l

  Fosilní paliva

  Úspora 77.9 MJ
  Stopa 34.5 MJ

  Odpad

  Úspora 1.04 kg
  Stopa 0.12 kg

  Cesta k udržitelnosti

  Jak minimalizujeme vliv na životní prostředí

  Neustále se snažíme zlepšovat naše produkty a procesy tak, abychom co nejvíce snížili negativní dopad na naši planetu.

  Lokální výroba a kontrola nad výrobním procesem

  Udržitelné materiály s certifikací OEKO-TEX®

  Obaly produktů z recyklovaných materiálů

  Kvalita a odolnost našich výrobků pro delší životnost

  Používáním snuggs místo tamponů a vložek za

  pomůžete ušetřit

  Uhlíková stopa

  Voda

  fosilní paliva

  odpad