Podmínky slevové akce Snuggs

PODMÍNKY SLEVOVÉ AKCE SNUGGS

1. Pořadatel Akce 

1.1  Společnost snuggswear s.r.o., se sídlem Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 08238740, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod C 114618 (Snuggs) je pořadatelem slevové akce, která probíhá od 20. 3. 2024 do 7. 4. 2024 na níže uvedených e-shopech Snuggs (Akce).

1.2  Akce probíhá na následujících e-shopech Snuggs: snuggs.cz, snuggs.sk, snuggs.com, snuggs.nl, snuggs.at, snuggs.de, snuggs.es a snuggs.uk.

1.3  Akce se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami Snuggs. Před účastí na Akci se musíte seznámit s těmito podmínkami, Obchodními podmínkami a Pravidly ochrany osobních údajů, dostupnými na příslušném e-shopu Snuggs.

2. Podmínky Akce 

2.1  Snuggs po dobu trvání Akce poskytuje na své vybrané produkty slevu ve výši až 20 % (Základní sleva). U každého zlevněného produktu bude tato Základní sleva uvedena. Sleva se nevztahuje na produkty v sekci „outlet“ a „%Balíčky“.

2.2  Vedle Základní slevy poskytuje Snuggs na vybrané produkty kumulativní slevu, a to ve výši (i) 15 % při nákupu tří kusů spodního prádla, a (ii) 25 % při nákupu šesti kusů spodního prádla (Kumulativní sleva), pokud není na konkrétním e-shopu uvedena jiná výše Kumulativní slevy.

2.3  Snuggs si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výši Základní slevy i Kumulativní slevy u jednotlivých produktů. Snuggs může změnu provést i tak, že uvede novou procentní výši slevy na konkrétním e-shopu Snuggs.

3. Závěrečná ustanovení 

3.1  Snuggs si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky, případně Akci částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit, a to bez udání důvodu.

3.2  V případě změny těchto podmínek informuje Snuggs o takové změně spotřebitele zveřejněním nového znění podmínek na svém e-shopu.