Podmínky slevové akce Snuggs

PODMÍNKY SLEVOVÉ AKCE SNUGGS

 1. Pořadatel a Akce
  • Společnost snuggswear s.r.o., se sídlem Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 08238740, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod C 114618 (Snuggs) je pořadatelem slevové akce, která probíhá od 28.11.2023 do 21.12.2023 na níže uvedených e-shopech Snuggs (Akce).
  • Akce probíhá na následujících e-shopech Snuggs: cz, snuggs.sk, snuggs.com, snuggs.nl, snuggs.at, snuggs.de a snuggs.uk.
  • Akce se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami Snuggs. Před účastí na Akci se musíte seznámit s těmito podmínkami, Obchodními podmínkami a Pravidly ochrany osobních údajů dostupnými na příslušném e-shopu Snuggs.
 2. Podmínky Akce
  • Společnost Snuggs poskytuje nejlevnější kus v košíku zdarma za předpokladu, že zákazník má v košíku alespoň 3 kusy (Základní struktura) po dobu trvání kampaně.

  • Společnost Snuggs poskytuje dva nejlevnější kusy v košíku zdarma za předpokladu, že zákazník má v košíku alespoň 6 kusů (Doplňková struktura) po dobu trvání kampaně.

  • Základní struktura a Doplňková struktura zahrnují pouze menstruační kalhotky, menstruační plavky, podprsenky a kažodenní spodní prádlo. Nezahrnují produkty intimní péče, výhodné balíčky, nepropustné taštičky a dárkové poukazy.

  • Společnost Snuggs si vyhrazuje právo kdykoli změnit výši Základní struktury a Doplňkové struktury u jednotlivých výrobků.

 3. Závěrečná ustanovení
  • Snuggs si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky, případně Akci částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit, a to bez udání důvodu.
  • V případě změny těchto podmínek informuje Snuggs o takové změně spotřebitele zveřejněním nového znění podmínek na svém e-shopu.