Podmínky slevové akce Snuggs

PODMÍNKY SLEVOVÉ AKCE SNUGGS

 1. Pořadatel a Akce
  • Společnost snuggswear s.r.o., se sídlem Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 08238740, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod C 114618 (Snuggs) je pořadatelem slevové akce, která probíhá od 20.2.2024 do 22.2.2024 na níže uvedených e-shopech Snuggs (Akce).
  • Akce probíhá na následujících e-shopech Snuggs: cz, snuggs.sk, snuggs.com, snuggs.nl, snuggs.at, snuggs.de a snuggs.uk.
  • Akce se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami Snuggs. Před účastí na Akci se musíte seznámit s těmito podmínkami, Obchodními podmínkami a Pravidly ochrany osobních údajů dostupnými na příslušném e-shopu Snuggs.
 2. Podmínky Akce
  • Společnost Snuggs poskytuje nejlevnější kus v košíku zdarma za předpokladu, že zákazník má v košíku alespoň 3 kusy (Základní struktura) po dobu trvání kampaně.
  • Základní struktura a Doplňková struktura zahrnují pouze menstruační kalhotky, menstruační plavky, podprsenky a kažodenní spodní prádlo. Nezahrnují produkty intimní péče, výhodné balíčky, nepropustné taštičky a dárkové poukazy.
  • Společnost Snuggs si vyhrazuje právo kdykoli změnit výši Základní struktury a Doplňkové struktury u jednotlivých výrobků.
  • V případě vrácení zboží, Snuggs bude brát každou položku objednávky vytvořené v období této Slevové akce, jako proporciální část v %. 
 3. Závěrečná ustanovení
  • Snuggs si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky, případně Akci částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit, a to bez udání důvodu.
  • V případě změny těchto podmínek informuje Snuggs o takové změně spotřebitele zveřejněním nového znění podmínek na svém e-shopu.